Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Email Drukuj

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

 

Harmonogram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez specjalistę terapii pedagogicznej Jolantę Firląg

 

Poniedziałek : 8.50 9.40 kl. IV

 

                        12.25 13.25 kl. II

 

                        13.20 14.20 kl. VI

 

Wtorek:          8.50 9.40 kl. IV

 

                       11.20 12.15 kl. I

 

                       13.20 14.20 kl. VI

 

Środa              8.00 9. 40 kl. IV - zajęcia rewalidacyjne

 

                        13.20 14.20 kl. IV

 

Czwartek        7.55 8.50 kl. V

 

                        9.45 10.30 kl. IV

 

                       12.30 13.30 kl. II


 

bip

Obecnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POMOCOWE

Ośrodek Integracji Rodziny (zajęcia terapeutyczne, porady i konsultacje, diagnoza pedagogiczna, opieka wolontariatu, pomoc w odrabianiu lekcji)
Otwock, ul, Czaplickiego 7 tel. (22) 779 70 98

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (diagnoza, terapia, doradztwo, profilaktyka, opiniowanie, orzecznictwo)
Otwock, ul. Majowa 17/19 tel. (22) 710 - 15 - 50

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Otwock, ul. Komunardów 10 tel. (22) 788 40 44, (22) 719 48 10

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
tel.: 22 696 55 45
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www:
http://www.brpd.gov.pl/

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
tel.: 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl
www:
http://www.ceo.org.pl/

Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
tel.: 22 635 27 73
www:
http://www.wolontariat.org.pl/

Fundacja Civis Polonus
ul. Kredytowa 4/18, 00-056 Warszawa
tel.: 22 498 88 85
e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl
www:
http://www.civispolonus.org.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje 
ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa
tel.: 22 616 65 05
e-mail: fdn@fdn.pl
www:
http://www.fdn.pl/

Fundacja KARAN
ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa 
tel.: 22 618 65 97 
e-mail: karan@karan.pl
www:
http://www.karan.pl/

Fundacja "Praesterno"
ul. Widok 22/30, 00-023 Warszawa
tel.: 22 621 27 98
e-mail: biuro@praesterno.pl
www:
http://www.praesterno.pl/

Instytut Amity
ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa
tel.: 22 648 37 79 
e-mail: amity@amity.pl
www:
http://www.amity.pl/

Komitet Ochrony Praw Dziecka 
ul. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa
tel.: 22 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
www:
http://www.kopd.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia"
ul. Borotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel.: 22 824 25 01
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
www:
http://www.niebieskalinia.pl/

9. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 - 120 - 002 70

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel.: 22 345 37 00
www:
http://www.ore.gov.pl/

Polska - Amerykańska Fundacja Wolności
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel.: 22 828 43 73
e-mail: pafw@pafw.pl
www:
http://www.pafw.pl/

Polskie Centrum Mediacji 
ul. Jagiellońska 58/122, 03-468 Warszawa
tel.: 22 826 06 63
e-mail: pcm@mediator.org.pl
www:
http://www.mediator.org.pl/

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka
ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa
tel.: 22 839 36 52
e-mail: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl
www:
http://www.przemocwszkole.org.pl/


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa
tel.: 22 826 08 74
e-mail: tpd-zg@tpdzg.org.pl
www:
http://www.tpdzg.org.pl/

Przychodnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia
Otwock – Świder ul. Mickiewicza 8
tel. 0-22 779 – 30 – 26
II piętro budynku Poradni Rejonowej

Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Klub Abstynenta Panaceum”
Otwock ul. Andriolliego 77 pokój nr 4
tel. 0 606 – 503 – 476

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Otwock ul. Armii Krajowej 5
Budynek C pokój 2
tel. 0-22 788 – 85 – 76

Świetlice socjoterapeutyczne na terenie Otwocka

  • Caritas Otwock ul. Marszałkowska 23

  • Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” Otwock – Świder ul. Mickiewicza 43/47

Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Otwock ul. Powstańców Warszawy 3, III piętro
tel. 0-22 719 – 42 – 90

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
ul. Pułaskiego 7A
tel. 0-22 60 – 41 – 213 Zespół ds. Nieletnich tel. 0-22 60 – 41 – 244; 0-22 60 – 41 – 246

OBECNIE O szkole Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- - - -